de site met antwoorden over longziekten
LONGMENU_472f65ee.jpgLONGMENU_3d7fb9c6.jpgLONGMENU_91eae479.jpgLONGMENU_7bbc16a8.jpgLONGMENU_eaa2da83.jpgLONGMENU_28fd53c8.jpgLONGMENU_4f981521.jpgLONGMENU_3a3e1a2b.jpgLONGMENU_7c1208e1.jpgLONGMENU_30c0e929.jpgLONGMENU_85e06b33.jpg
 

Hoesten door reflux

Diagnose en behandeling van reflux hoest. De laatste 5 jaar is er steeds meer duidelijkheid ontstaan dat er een typisch patroon is bij patiënten met ...
Diagnose en behandeling van reflux hoest.

De laatste 5 jaar is er steeds meer duidelijkheid ontstaan dat er een typisch patroon is bij patiënten met een reflux hoest, die verklaard kan worden middels de kennis over de pathofysiologie van de reflux hoest. Vrijwel alle reflux ontstaat door tijdelijke opening van de onderste oesophageale sfincter. Deze onderste oesophageale sfincter sluit als we slapen, waarbij de druk stijgt met 5-10 mm Hg. Reflux hoest is dan ook zeldzaam in de nacht. Wanneer het toch optreedt is het een indicatie voor sterk verlaagde sfincterspanning. Als volledige contrast met astma wordt de reflux hoester wakker zonder te hoesten. Het is juist het moment wanneer zij overeind komen, vaak wanneer ze de badkamer bereiken of op de trap naar beneden nemen, dat ze beginnen te hoesten. Dit is het moment waarop de onderste oesophageale sfincter opent om zo de gassen die zich in maag verzameld hebben gedurende de nacht te laten ontsnappen. Andere patiënten beginnen met hoesten bij het eten, met name bij het ontbijt. Er zijn twee momenten waarop dit typisch gebeurt, als eerste bij het slikken, veelal droge spijzen zoals brood of beschuit. Wat er eigenlijk gebeurd is dat de onderste faryngale oesophageale sfincter reflex er voor zorgt dat de onderste oesophageale sfincter opent en er voor zorgt dat de patiënt hoest net voordat ze willen slikken. Als tweede, de klassieke reflux, die optreedt post prandiaal. Echter, reflux hoest treedt eerder op dan pyrosis omdat het maagzuur wordt geneutraliseerd door het voedsel. Belangrijk om te realiseren is dat reflux hoest niet hetzelfde is als pyrosis en een veel minder zuur gerelateerd fenomeen is dan pyrosis.
Een ander symptoom, dat vaak als niet-specifiek wordt beschouwd, is in feite zeer specifiek: hoesten bij spreken. Vrij typisch is de patiënt die tijdens het telefoneren en midden in een zin begint te hoesten en de telefoon uit handen moet geven (toegenomen intra-abdominale druk door zitten). Hierbij wordt het diafragma, dat normaal de onderste oesophageale sfincter gesloten houdt, gebruikt voor het foneren en laat hierbij een reflux golf passeren. Een dergelijk fenomeen treedt ook op bij zingen en lachen. Regelmatig treft de reflux golf de larynx en leidt tot aphonie of een stemverandering. Het is belangrijk om te realiseren dat de reflux regelmatig tot in de pharynx komt en dat Amerikaanse KNO artsen dit een laryngopharyngeale reflux noemen. Het zorgt voor een rauwe keel, een karakteristieke kriebel en keelschrapen. Patiënten zullen regelmatig slikken. Vaak is er een rare smaak in de mond (soms metaalachtig) en het lijkt waarschijnlijk dat de nasale symptomen waarover patiënten klagen wordt veroorzaakt door reflux die helemaal tot achter in de neus komt (in vloeibare of aërosole vorm). Het kan zelfs zo hoog komen tot in de buis van Eustachius en in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift de Lancet van enkele jaren geleden wordt beschreven dat er pepsine wordt gevonden in het middenoor bij een behoorlijk aantal kinderen waarbij trommelvliesbuisjes worden geinplanteerd. Wanneer zekerheid bestaat over de klinische diagnose reflux hoest is soms durf en volhardendheid nodig om dit te behandelen. Eerder werd aangetoond door Castell in de VS dat conventionele zuurremming, die goed werkt voor pyrosisklachten, geen goede zuur remming bereikt voor reflux hoest. PPI’s hebben een zeer korte halfwaarde tijd in het lichaam en om volledige zuur remming te bereiken dient men te behandelen met 2 maal daags voor de maaltijd een PPI en daarnaast nog ranitidine 300mg voor de nacht om de histamine gereguleerde nachtelijke zuur productie te blokkeren. Gebruikelijke behandelduur is 2 maanden.
Bij falen van deze therapie werkt Gaviscon soms zeer goed bij deze patiënten. Dit is met name effectief bij patiënten met een abnormale onderste oesophageale sfincter manometrie.
Volgende stap kan zijn Metoclopramide of Domperidon gedurende. Maalox kan soms nog beter effect hebben. Dit zijn de eerste behandelstappen en normaal gezien wanneer er nu onvoldoende effect is van de behandeling is er indicatie voor oesophagus manometrie en pH meting aangezien bij forse zure reflux soms de beste optie een fundoplication is. Wanneer chirurgie geen optie is kan men overgaan tot 2e lijns behandelingen zoals magnesium, Baclofen (verminderd de tonus van de onderste oesophageale sfincter) en anticholinerge middelen. In het uiterste geval kunnen soms slow release laag gedoseerde morfine preparaten behulpzaam zijn hoewel soms de bijwerkingen de inzetbaarheid kunnen verminderen.

Bronchie-ectasieen

Bronchie-ectasieen Dit zijn abnormaal permanent verwijde luchtpijpjes (bronchieen) veroorzaakt door een vicieuze cirkel van infectie en ontsteking va...
Bronchie-ectasieen

Dit zijn abnormaal permanent verwijde luchtpijpjes (bronchieen) veroorzaakt door een vicieuze cirkel van infectie en ontsteking van de luchtpijpjes.

De symptomen bestaat naast het langdurig hoesten uit slijm opgeven en herhaalde infecties in de luchtwegen. Soms komen daar nog piepen en kortademigheid bij.

De diagnose wordt gesteld door de verschijnselen van dagelijks hoesten en vaak slijm daarbij in combinatie met een Hoog Resolutie CT scan van de borstkas waarbij de verwijde luchtpijpjes en soms verdikte wandjes van de luchtwegen worden gezien.

Na het stellen van de diagnose wordt vaak verder onderzoek gedaan naar de oorzaken en omstandigheden die regelmatig samen met bronchie-ectasieen voorkomen (na infecties, gestoorde afweer, CF, reuma en reuma-achtige aandoeningen).

In uitzonderlijke gevallen wordt er wel eens een ziek deel van de long operatief verwijderd.

Acute opvlammingen moeten onmiddellijk met een korte antibiotica kuur worden behandeld.
Regelmatige opvlammingen nopen soms tot het geven van onderhouds behandeling met antibiotica.

De rol van ontstekingsremmers, luchtwegverwijders en slijmoplossers is nog niet geheel duidelijk.

Hoesten door velerlei oorzaken mogelijk

Oorzaken voor langdurig hoesten Bovenste luchtweg hoest syndroom (UACS) Astma COPD Chronische bronchitis Gastro-oesophageale reflux (maagzuur) Niet a...
Oorzaken voor langdurig hoesten

Bovenste luchtweg hoest syndroom (UACS)
Astma
COPD
Chronische bronchitis
Gastro-oesophageale reflux (maagzuur)
Niet astmatische eosinofiele bronchitis
Bronchie-ectasien
Bronchiolitis
Longkanker
Verslikken als gevolg van slecht functionerend slikmechanisme
Medicijnen (ACE remmers bijvoorbeeld)
Interstitieele ziekten van de long
Werk- en omgevingsgerelateerd
Tuberculose en andere langdurige infecties
Verminderde afweer van de patient
Peritoneaal dialyse
Habitueel en als gevolg van een tic