de site met antwoorden over longziekten
LONGMENU_472f65ee.jpgLONGMENU_3d7fb9c6.jpgLONGMENU_91eae479.jpgLONGMENU_7bbc16a8.jpgLONGMENU_eaa2da83.jpgLONGMENU_28fd53c8.jpgLONGMENU_4f981521.jpgLONGMENU_3a3e1a2b.jpgLONGMENU_7c1208e1.jpgLONGMENU_30c0e929.jpgLONGMENU_85e06b33.jpg
 

COPD

COPD is een engelse afkorting en betekent Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Vertaald in het nederlands is dat chronisch obstructieve longziekt...

COPD is een engelse afkorting en betekent Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Vertaald in het nederlands is dat chronisch obstructieve longziekte.
Dat betekent zoveel als langdurige longziekte die zich kenmerkt door het permanent dicht vallen van de luchtpijpjes (bronchieen) met name bij het uitademen.
Eigenlijk een hele mond vol om deze ziekte aan te duiden.

COPD valt uiteen in 2 typen
1 het bronchitis type met dicht vallen van de luchtpijpjes tijdens de uit ademening
2 het emfyseem type waarbij met name longblaasjes (alveoli) beschadigd zijn en niet  of onvoldoende functioneren.

Als oorzaak wordt beschouwd beschadiging van het slijmvlies in de luchtwegen.
Bij emfyseem is dat het kapot gaan van de longblaasjes.
Bij beide is langdurige blootstelling aan rook de belangrijkste veroorzaker van deze ziekten

Tegenwoordig wordt COPD meer en meer beschouwd als een ziekte van het hele lichaam met invloed onder andere op de spieren, de botten en de geest.

COPD komt veel voor en staat zeer hoog op de lijst van voorkomende ziekten. Ook het overlijden als gevolg van de ziekte staat hoog genoteerd.

COPD kan worden ingedeeld in ernst klassen van I t/m IV.
Deze indeling is gebaseerd op de longfunctie meting die de kern is van het stellen van de diagnose.

Diagnose stellen
Indien er klachten zijn van benauwdheid, hoesten, slijm opgeven in combinatie met een geschiedenis van roken en leeftijd boven de 40 moet je denken aan COPD.
Voor het stellen van de diagnose heb je een longfunctiemeting nodig (voor het stellen van de diagnose emfyseem een uitgebreidere meting in combinatie met een CT scan van de borstkas).

Behandeling
Kern van de behandeling is stoppen met roken in combinatie met conditie verbetering en/ of behoud.
Om klachten te verminderen zijn een aantal medicijnen te gebruiken. Meestal zijn dit medicijnen die geinhaleerd moeten worden om ter plaatse effect te kunnen hebben.
Groepen medicijnen zijn luchtwegverwijders, ontstekingsremmers en soms middelen die de ademhaling stimuleren.

Verwachtingen
De levensverwachting van mensen met COPD is afhankelijk van de situatie bij ontdekken van de ziekte, de rookgewoonte en de mate waarin iemand er in slaagt de conditie op orde te houden.

Problemen
Problemen die optreden bij COPD lopen uiteen van infecties in de luchtwegen met opvlammen van de klachten tot aandoeningen die ontstaan als gevolg van de behandeling van de ziekte zoals diabetes (suikerziekte) als gevolg van medicijnengebruik. In lichte gevallen is er een beperkte beperking in het functioneren maar in ernstige gevallen is er een zeer ernstige belemmering van functioneren mogelijk.

Vragen of inlichtingen
Polikliniek Longziekten St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
telefoonnr 040 2864871