de site met antwoorden over longziekten
LONGMENU_472f65ee.jpgLONGMENU_3d7fb9c6.jpgLONGMENU_91eae479.jpgLONGMENU_7bbc16a8.jpgLONGMENU_eaa2da83.jpgLONGMENU_28fd53c8.jpgLONGMENU_4f981521.jpgLONGMENU_3a3e1a2b.jpgLONGMENU_7c1208e1.jpgLONGMENU_30c0e929.jpgLONGMENU_85e06b33.jpg
 

Ontwikkelingen Chronisch Hoesten

De ontwikkeling van de diagnostiek en de behandeling van chronisch hoesten gaan wereldwijd verder. Recent is de Chinese richtlijn voor langdurig hoest...
De ontwikkeling van de diagnostiek en de behandeling van chronisch hoesten gaan wereldwijd verder. Recent is de Chinese richtlijn voor langdurig hoesten vernieuwd. Deze borduurt voort op de richtlijnen uit de VS en Europa.


Belangrijke zaken hierin zijn onder andere het belang van sputum onderzoek, de diagnose eosinifiele bronchitis en de hoestremmende middelen.
Het sputum onderzoek middels geïnduceerd sputum is een methode om verschillende typen cellen aan te tonen in het opgehoeste slijm. Vooral het subtype van de witte cel, de eosinofiel is hierin belangrijk. Hiermee wordt het mogelijk meer onderscheid te maken in de verschillende vormen van overprikkeling en micro ontsteking van de luchtwegen.


Eosinofiele bronchitis is een niet-astmatische luchtweg ontsteking waarbij wel eosinofiele cellen in het weefsel worden aangetroffen maar geen overprikkelbaarheid van de luchtwegen kan worden aangetoond. Chronisch hoesten is het belangrijkste symptoom en er is een goede reactie op het gebruik van inhalatiesteroiden. In feite is het te beschouwen als een variant van micro luchtweg ontsteking.

In 2014 werd meer onderzoek gedaan naar hoesten en de neurologische achtergrond van het mechanisme; dit leidde tot de uitspraak dat "hoesten wel eens een neurologische aandoening zou kunnen zijn".

In Nederland zijn niet veel effectieve hoestremmende middelen verkrijgbaar. En dan alleen maar centraal in de hersenen werkende middelen die vaak ook een verslavend effect hebben (codeine). Internationaal wordt met name ook naar niet verslavende, centraal werkende middelen gekeken (dextromethorphan en dextrophan), maar ook naar middelen die werken op de verbinding tussen sensor en hersenen (narcodine, benproperine en moguistine)


Hoesten bij patienten met longkanker

Hoesten bij patiënten met longkanker Hoesten is een bekende en vervelende klacht bij patiënten met longkanker. De behandeling hiervan is tot op heden...
Hoesten bij patiënten met longkanker

Hoesten is een bekende en vervelende klacht bij patiënten met longkanker. De behandeling hiervan is tot op heden suboptimaal met maar weinig goed bewezen behandelingen tot op heden.
In Engeland werd recent een praktisch toepasbare richtlijn ontwikkeld hoe het hoesten bij deze patiënten aan te pakken en te behandelen.
Deze richtlijn werd op basis van de bestaande literatuur ontwikkeld, zowel vanuit het standpunt van hoesten bij langdurige longziekten als vanuit de behandeling van longkanker.
Er werd een behandel piramide ontwikkeld, met de behandeling van hoestklachten op basis behandelbare oorzaken en specifieke afwijkingen die het hoesten kunnen veroorzaken bij longkanker.
De start van de behandeling gebeurt door medicijnen te gebruiken die op plaatselijk niveau werken en dan zo nodig te gebruiken. Wanneer de symptomen hardnekkig blijken te zijn kunnen centraal in het lichaam werkende en continue genomen medicijnen de eerdere behandeling aanvullen of vervangen. Het gaat vooral om vermindering van klachten bij deze patiënten. De behandeling begint van simpele hoestdrank tot zwakke opiaten en morfine of methadon. Daarboven worden soms ook nog minder bewezen of zelfs experimentele behandelingen van hoest toegepast.

Samenvattend wordt door deze piramide van behandelingen geprobeerd op basis van bewezen methode het hoesten bij patiënten met longkanker te verminderen

Slaapcentrum St. Anna Ziekenhuis ontvangt wederom het predikaat Topkliniek

Voor de derde keer op rij bij de beste slaapklinieken van Nederland De Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu, de...


Voor de derde keer op rij bij de beste slaapklinieken van Nederland

De Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu, de ApneuVereniging, heeft aan het St. Anna Ziekenhuis voor het derde achtereenvolgende jaar de hoogste kwaliteitswaardering toegekend. Het slaapcentrum van het St. Anna Ziekenhuis ontving vijf sterren vanwege de bovengemiddelde prestatie en hoge waardering door patiënten. Door deze waardering behoort het slaapcentrum van het St. Anna Ziekenhuis dit jaar voor de derde keer bij de beste klinieken voor slaapapneu in Nederland.

De ApneuVereniging onderzoekt jaarlijks de kwaliteit van klinieken en beleving van de patiënt. Dit onderzoek betreft het grootste onafhankelijke patiënttevredenheidsonderzoek ten aanzien van diagnose en behandeling van het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) in Nederland. OSAS is een ziekte waarbij tijdens de slaap een groot aantal keren de ademhaling een aantal seconden stopt. Dat gaat meestal gepaard met snurken. Binnen het onderzoek worden klinieken beoordeeld op feitelijke prestaties zoals wacht- en doorlooptijd en op tevredenheid over ondermeer voorlichting en begeleiding. Dit jaar werden de ervaringen van bijna 4000 patiënten vergeleken op een groot aantal aspecten van diagnose en behandeling en konden zij hun waardering uitspreken voor de slaapkliniek.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat veel mensen jaren lang rondlopen met slaapapneu voordat het ontdekt wordt. Door opeenstapelende zuurstoftekorten kunnen mensen allerlei bijkomende aandoeningen krijgen zoals hartfalen, hoge bloeddruk en diabetes. Bij een tijdige en juiste diagnose is OSAS zeer goed te behandelen en kunnen mensen met OSAS gewoon blijven functioneren.

Het slaapcentrum binnen het St. Anna Ziekenhuis biedt patiënten met OSAS, snurken en andere slaapgebonden stoornissen advies, onderzoek en begeleiding door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een longarts, neuroloog, kno-arts, kaakchirurg, knf-laboranten en speciaal aangestelde OSAS-verpleegkundigen.